Aprovació inicial adhesió AMPARPRE

Dimecres, 8 de juny de 2022 a les 08:00

Aprovació inicial adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis del Parc Regional del Pre-Pirineu Català (AMPARPRE).

Aprovat inicialment l'expedient per a l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis del Parc Regional del Pre-Pirineu Català (AMPARPRE), per Acord del Ple de data 24 de maig de 2022, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de la Província.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https:// www.cercs.cat].

Vila de Cercs, 27 de maig de 2022.

L’Alcalde.

Jesús Calderer Palau

 

Darrera actualització: 10.06.2022 | 11:17