Subvencions CCAM en l'àmbit del comerç i dels serveis

Dilluns, 4 d'octubre de 2021 a les 11:52

Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.

Beneficiaris:

Professionals autònoms o empreses de comerç, de serveis. Cal que l'establiment estigui a peu de carrer.

A part dels comerços, s'entenen com a serveis beneficiaris:

  • Tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueria i salons d'estètica i bellesa, Bars i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering, serveis de lloguer d'esquís.

Àmbit 1: Recuperació dels locals buits

Tipologia d'accions subvencionables: Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals comercials.

Requisits: Ser titular del contracte de corresponent de compra, disposar del corresponent permís municipal, s'acceptaran sol·licituds amb llicència d'obertura del 2021, encara que el traspàs o el contracte de lloguer o compra correspongui a l'any 2020, s'exlcouen les inversions que superin els 60.000 €, inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 €.

Despeses subvencionables: Despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa, despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, interiorisme, instal·lacions, mobiliari, etc)

Àmbit 2: Reforma d'establiments

Tipologia d'accions subvencionables: Despeses derivades de la reforma o millora d'establiments comercials i serveis

Requisits: Acreditar la titularitat de l'establiment com a mínim 10 anys, s'exclouen les inversions que superin els 60.000€, inversió mínima subvencionable sigui de 2.000€.

Despeses subvencionables: Despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment. No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Quantia de la subvenció: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000€.

Termini: del 05/10/2021 i fins l'exhauriment del pressupost.

Documentació complementària a aportar quan es tramiti la sol·licitud:

Annex de dades específiques segons model normalitzat, fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment (previ a la realització de les accions), pressupost detallat o factures (si ja s'ha fet la inversió) de les actuacions, referència de l'informe de resultat de l'autodiagnosi TIC http://autodiagnosi.ccam.cat/ del CCAM

Documentació complementària a la justificació (aportar al gener del 2022):

Model normalitzat de compte justificatiu simplificat, fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment (un cop realitzades les accions), còpia de les factures i comprovants de pagament bancaris de les accions realitzades.

Accés al tràmit (cal certificat digital):

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/comerc/#bloc4 per omplir el formulari, primer cal descarregar-lo,  guardar-lo a un carpeta de l'ordinador i llavors obrir-lo.

Dubtes: Contacte ADBerguedà: vizcanopm@adbergueda.cat

Telèfon: 938 247 700, extensió 3012

Darrera actualització: 19.10.2021 | 15:06