Finalització de les obres de millora energètica de l'enllumenat públic

Dilluns, 16 de maig de 2022 a les 08:55

L’Ajuntament de Cercs ha finalitzat les obres de millora energètica de l’enllumenat públic.

Finalitzen les obres de substitució de les lluminàries de l’enllumenat públic del municipi de Cercs per d’altres amb tecnologia LED per tal de reduir el consum energètic i la conseqüent disminució de les emissions de CO2.

L’Ajuntament de Cercs ha executat la millora i canvis de l’enllumenat públic, d’un total de 693 llumeneres, del municipi, en els nuclis de Cercs, Sant Jordi, La Rodonella, Sant Josep i Sant Corneli, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions que suposa un important estalvi energètic que es tradueix en un estalvi energètic, i econòmic, i en una disminució de les emissions de CO2.

El projecte permet la millora de la qualitat lumínica de l’enllumenat així com també redueix la contaminació lumínica en compliment de les normatives existents.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 189.217,63 euros i ha rebut el finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) 2020 – 2024 de 179.756,75 euros.

Indicadors de sostenibilitat inicial i després d'aplicar les mesures

  • Potència instal·lada Inicial: 66,03 kW  Final:30,73 kW
  • Consum anual Inicial: 284.144,30 kWh  Final:132.248,40 kWh
  • Quantitat CO2 x km2 emès per l’enllumenat. Inicial:1.607,42 kg  Final:748,09 kg
  • Quantitat CO2 x habitant emès per l’enllumenat. Inicial: 65,07 kg Final: 30,28 kg
  • Núm. habitants per llumenera en l’enllumenat. Inicial:1,68  Final: 1,68
  • Núm. llumeneres per km2. Inicial: 14,68  Final: 14,68
  • kWh anuals consumits enllumenat x habitant. Inicial: 243,69 kWh/hab. Final: 113,42 kW/hab.
  • kWh anuals consumits enllumenat x km2. Inicial: 6.020,01 kWh/km2  Final: 2.801,87 kWh/km2                                              
Darrera actualització: 20.06.2022 | 14:20