Incorporació a l'Arxiu municipal del "Fons família Mussoll"

Dilluns, 13 de febrer de 2023 a les 10:10

L'Ajuntament de la Vila de CERCS incorpora el "Fons família Musoll" a l'arxiu municipal.

La documentació de caràcter personal, empresarial i municipal, propietat de la família Musoll, ha sigut incorporada a l’arxiu municipal.

L’Ajuntament de Cercs i la família Musoll van signar,la setmana passada, el conveni de donació gratuïta de la documentació del fons familiar que inclou documentació de caràcter personal, empresarial i municipal datable entre mitjans del segle XVIII i mitjans del segle XX.
Amb aquesta donació, que la família considera “d’interès per a la col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural”, es pretén afavorir-ne la seva preservació i divulgació.
El “Fons Família Musoll” inclou documentació de caràcter municipal tant de l'antic municipi de La Baells com de Cercs (bàsicament pressupostos, factures i altra documentació de caràcter comptable), documentació empresarial (sobretot relacions de clients i comptes de la botiga familiar), documentació professional (relacionada amb la feina de mestre d'un membre de la família) i documentació de caire familiar i personal. Destaquen, entre altres, actes i protocols notarials del segle XVIII, llistats de cases i veïns de finals del segle XIX, llibretes amb treballs i redaccions dels alumnes de l'escola del tombant del segle XX i documentació comptable de La Baells de mitjan segle XIX. El fet que la documentació de l'Arxiu Municipal desaparegués durant la Guerra Civil i que només es conservin documents esparsos anteriors a 1936 incrementa la importància d'aquest fons documental.
Aquest fons quedarà custodiat a l’arxiu municipal de l’Ajuntament de la Vila de Cercs, on s’hi realitzaran els treballs de descripció, conservació i, si escau, restauració. Un cop finalitzades aquestes feines de manteniment, la documentació quedarà oberta a la consulta pública.
L’Alcalde, Jesús Calderer, es mostra content amb col·laboració veïnal que permet, amb casos com aquests, augmentar el patrimoni documental municipal que permetrà conèixer, millor, com podia ser el dia a dia a La Baells i a Cercs segles passats

Darrera actualització: 13.02.2023 | 10:12