Servei de suport a la ciutadania de SeTDIBA

Dilluns, 8 de juny de 2020 a les 00:00

Servei especial de suport a la ciutadania per a l’impuls de la tramitació electrònica El moment de no deixar ningú enrere en la tramitació electrònica.

Les autoritats estan adoptant mesures de tot ordre de suport a les famílies, les empreses i els/les autònoms/es adreçades a minimitzar l’impacte social i econòmic derivats de l’estat d’alarma per COVID19.

Per poder beneficiar-se de totes aquestes mesures, els ciutadans/es, empresaris/àries i autònoms/es necessiten fer tràmits i requereixen de documentació que han de facilitar diferents administracions.

La situació de confinament parcial i la necessitat de mantenir les mesures de distància social i de reduir, en la mesura del possible, la mobilitat recomanen afavorir la realització de tràmits de forma telemàtica. La realització de tràmits de forma telemàtica amb l’Administració, però, exigeix de coneixements, sistemes d’autenticació i habilitats que molts ciutadans i ciutadanes no tenen assolits. Donar-los suport en aquesta relació telemàtica és l’objectiu d’aquest servei que la Diputació de Barcelona activa temporalment amb caràcter extraordinari i ofereix als ajuntaments SeTDIBA i que tenen com a destinataris finals la ciutadania (particulars, empreses, entitats...).

Aquest servei d'adreça als ciutadans que necessiten fer tràmits amb ajuntaments que són usuaris dels serveis SeTDIBA.

Quin tipus de consultes resol el servei de suport?

Totes aquelles relacionades amb la tramitació electrònica de l’Ajuntament:

  • Presentació de sol·licituds.
  • Ús de sistemes d’identificació: alta de l’idCAT Mòbil, certificats digitals (alta de l’IDCAT, petició de certificats de representant de persona jurídica...)
  • Creació i presentació de factures.
  • Accés a notificacions electròniques.
  • Verificació de documents.
  • Signatura electrònica de documents

Disponibilitat del servei: del 8 de juny al 24 de juliol. 

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 18 h del 8 de juny al 17 de juliol

* Horari especial del 20 al 24 de juliol de 9 a 14 h

Darrera actualització: 08.11.2020 | 09:39

Imatges