POUM - 5. Documentació gràfica: plànols d'ordenació

Darrera actualització: 04.09.2020 | 08:47

Documents

pdf o01. Estructura
3,3MB
pdf o01a. Estructura
2,7MB
pdf o01b. Estructura
2,8MB
pdf o01c. Estructura
2,6MB
pdf o01d. Estructura
2,9MB
pdf o02. Classificació
2,9MB
pdf o02a. Classificació
2,6MB
pdf o02b. Classificació
2,8MB
pdf o02c. Classificació
2,8MB
pdf o02d. Classificació
2,8MB
pdf o03. Qualificació
5,9MB
pdf o03a. Qualificació
2,5MB
pdf o03b. Qualificació
2,2MB
pdf o03c. Qualificació
2,6MB
pdf o03d. Qualificació
2,6MB
pdf o03e. Qualificació
2,2MB
pdf o03f. Qualificació
2MB
pdf o03g. Qualificació
2,4MB
pdf o03h. Qualificació
2,5MB
pdf o03i. Qualificació
2,6MB
pdf o03j. Qualificació
2,1MB
pdf o04. Ordenació
6MB
pdf o04a. Ordenació
2,6MB
pdf o04b. Ordenació
2,2MB
pdf o04c. Ordenació
2,7MB
pdf o04d. Ordenació
2,6MB
pdf o04e. Ordenació
2,3MB
pdf o04f. Ordenació
2MB
pdf o04g. Ordenació
2,5MB
pdf o04h. Ordenació
2,8MB
pdf o04i. Ordenació
2,8MB
pdf o04j. Ordenació
2,1MB
pdf o05. SNU
3,7MB
pdf o05a. SNU
2,8MB
pdf o05b. SNU
2,6MB
pdf o05c. SNU
3,1MB
pdf o05d. SNU
2,4MB
pdf o05e. SNU
2,7MB
pdf o05f. SNU
3MB
pdf o05g. SNU
2,7MB
pdf o05h. SNU
3MB
pdf o05i. SNU
2,8MB
pdf o05j. SNU
2,5MB
pdf o06a. Catàleg
2,8MB
pdf o06b. Masies i catàlegs rurals
2,8MB
pdf o07. Xarxa d'abastament
1,8MB
pdf o07a. Xarxa d'abastament
8MB
pdf o07b. Xarxa d'abastament
7,7MB
pdf o08. Xarxes de sanejament
1,8MB
pdf o09. Xarxa elèctrica
2,3MB
pdf o09a.Xarxes elèctrica
5,1MB
pdf o09b.Xarxes elèctrica
5,3MB
pdf o10.Xarxes telecos
5,6MB
pdf o10a.Xarxes telecos
7,9MB
pdf o10b.Xarxes telecos
7,4MB