Gestió forestal sostenible

L’Ajuntament de Cercs ha executat les actuacions de gestió forestal sostenible que van ser subvencionades en la convocatòria de l’any 2022. En total, s’han rebut 12.352,50 euros per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (DARP) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), per a les següents accions de gestió forestal:

Núm. d’expedient BE41410122

Línia Annex 4. Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics.

Import subvenció DARP. (57%): 7.040,92 €.

Import subvenció FEADER. (43%): 5.311,58 €.

L’actuació realitzada “PROJECTE D'ORDENACIÓ DE LES FORESTS DE CERCS - FOREST CUP-87B LA RODONELLA I CUP-88B CARBONÍS” a la zona de La Rodonella, dins el TM. de Cercs, ha consistit en aclarida de millora de tallada d'arbres en bosc regular de 5,49 hectàrees eliminant els arbres de diàmetre igual o inferiors a 12,5cm o 17,5cm, en funció del sector, i actuacions d’eliminació del sotabosc en zones on aquest és molt abundant i dificulta els treballs d’aclarida de millora que es volen dur a terme, com a actuació recomanada en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Cercs.

Darrera actualització: 18.09.2023 | 12:33